Finansinspektionen

finansinspektionen

Finansinspektionen är ofta något som nämns av långivare och banker. Det många inte vet är vad finansinspektionen faktiskt sysslar med. Det säger lite sig självt att det har med pengar att göra.

Vad är finansinspektionen?

Finansinspektionen är en statlig myndighet i Sverige som går under Finansdepartementet. Regeringen styr finansinspektionen och därmed är det inte självständigt som exempelvis Riksbanken. Regeringen tar fram ett regleringsbrev som de skickar till finansinspektionen. Regleringsbrevet inkluderar de ansvarsområden, mål och uppgifter som finansinspektionen ska ta hand om. Finansinspektionens främsta uppgift är att hålla en bra överblick över de finansiella marknaderna i Sverige och säkerställa att alla verksamheter bedrivs på rätt sätt.

Finansinspektionens uppgifter

Finansinspektionens uppgifter

Det primära ansvarsområdet för Finansinspektionen är att lösa tvister mellan företag och kunder. De säkerställer att företags kundrelationer är schyssta och att verksamheten bedrivs och utvecklas på ett hälsosamt och bra sätt. Förutom detta har Finansinspektionen en del andra ansvarsområden, varav några är nämnda nedan:

  • De håller allmänheten informerad gällande hur finansmarknaden fungerar.
  • De arbetar med något som kallas tillsynsarbete. Det innebär att hålla koll på företags verksamheter. Det inkluderar att säkerställa att de har välfungerande rutiner och behandlar sina kunder väl. Finansinspektionen kan när som helst välja att utföra tillsynsarbete hos finansiella företag vilket i praktiken innebär olika typer av inspektioner.
  • Om något inträffar i den svenska finansmarknaden som är oroväckande ansvarar Finansinspektionen för att rapportera till regeringen.
  • Finansinspektionen utfärdar tillstånd för verksamheter som önskar erbjuda olika typer av finansiella tjänster. Förr i tiden kunde vem som helst starta en finansiell verksamhet. Numera måste man gå igenom Finansinspektionen för att de ska hålla koll på alla företag som verkar i branschen.
  • De tar fram regler kring finansiella verksamheter som alla företag som verkar i branschen är skyldiga att följa. Om reglerna inte följs kan företaget i fråga få en varning. Vid upprepade regelbrott har Finansinspektionen möjligheten att stoppa deras verksamhet.
  • De ger rådgivning till kunder som är i behov av det. Deras syfte är att alltid finnas där och stötta konsumenter på finansmarknaden.

Om ett företag inom finansmarknaden inte sköter sig

Eftersom Finansinspektionen kan utföra tillsynsarbete på finansföretag när som helst förekommer det att de dyker upp hela oannonserat. Om de då märker att företaget inte följer reglerna eller sköter sig kan de vidta följande åtgärder:

  • Företaget får i första hand en varning. Denna varning uppmanar företaget att förändra utformningen av verksamheten omedelbart för att få fortsätta verka i branschen.
  • I vissa fall kan företaget bli begränsat och vissa restriktioner kan införas för att begränsa deras verksamhet.
  • Om företaget inte förbättrar sig och gör som Finansinspektionen säger kan de bli tvingade att avsluta och stänga ner sin verksamhet helt och hållet. Detta beslut är omedelbart och tvingar företaget att omedelbart avsluta sin verksamhet.